Bài Viết

  Các mốc Donate được phần thưởng – tối đa 500k

  Ngày đăng: 20/08/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 6255

  Các mốc Donate được phần thưởng – tối đa 500k

   

  Donate: 100k – nhận 1 set cấp 4 +7 – 1 dòng exl tự chọn và 1 vũ khí rồng +7 1 dòng exl tự chọn và 100k wcoin

  Donate 200k – nhận 1 set cấp 6 +7 – 1 dòng exl tự chọn và 1 vũ khí rồng +7 1 dòng exl tự chọn và 200k wcoin

  Donate 500k – nhận 1 set cấp 6 1 dòng exl ,1 vũ khí cấp 6 1 dòng exl và Wing 2 luck (tất cả +9) và 500k wc

   

  Mọi số tiền donate đều là ngân quỹ duy trì server và quảng cáo.