Bài Viết

  Thông tin Máy Chủ Huyền Thoại

  Ngày đăng: 09/05/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 6140

  THÔNG TIN SERVER

  EXP : 300x

  Tỉ Lệ Drop: 15x

  Phiên Bản : Season 6.9 Premium

  Giới Hạn Reset : 10 lần / ngày

  Train Quái Drop Ngọc : Tất cả các Map (All Sub) Tạo NV Mới : 10 Reset / 3000 Point / 20.000.000 Zen

  Alpha Test : 13h00 16/04/2020 Tạo Guild : 300 Level / 10 Reset

  Open Beta : 13h00 16/05/2020